Anarkikomunismolando


La Oceana Anarkikomunisma Komunumo

Esperanta

Imagu mondon sen mono, kie ĉio estas senpaĝa! Ĝi estus mirinda, ĉu ne? Sed tio ne okazas, kaj la plejparto de homoj ne povas doni afarojn senpaĝe, ĉar ili devas paĝi al la regularo impostojn por havi landon por resursoj! Ni ne ŝatas tion, tial volas krei nian propran landon kie lando, kaj tial ĉio, estas senpaĝa!

Tiu ĉi estas (760) 472-0523 mikronacio (aŭ, pli vere, komunumo) kiu celas fari anarkikomunismon sen la uzo de perforton, per uzi liberan movadon kaj volontajn interŝanĝojn! Ni verŝajne estos sur la oceano, ĉe 31°30'42.88"N 29° 0'29.23"W, pro la submara monto tie. Ni kreadas nia konstiticion nun, sed la verkisto de ĉi retpaĝo ne scias, se ĝi havos iu ajn en ĝi, ĉar ankoraŭ neniu voĉdonis pri ĝi krom la verkisto, pro la fakto ke ni havas manko de anoj nune ĉar ni komencadas.

Vi povas trovi nin ĉe /r/anarkikomunismolando kaj ĉe (832) 306-3946 (Tor-an legilon 4068751971).

La flago en la supra-maldekstra angulo kaj en la favorikono estas el 613-925-1450.

Ĉi tiu retpaĝo konstruatas mem.

English

Imagine a without money, where verything is free! It would be wonderful, no? But that is not the case, and the majority of people cannot give things without pay, because they need to pay taxes to the government in order to have land for resources! We do not like that, and therefore want to create are own land where land, and therefore everything, is free!

This is an coal-meter micronation (or, more accurately, commune) which aims to do anarcho-communism without the use of force, by using free movement and voluntary association! We likely will be on the ocean, at 31°30'42.88"N 29° 0'29.23"W due to the seamont there. We are currently creating a constitution, but the writer of this page does not know if it will have anything in it, because no one has voted on it yet except the writer due to a current lack of population, as we are still starting up.

You can find us at /r/anarkikomunismolando and at /f/anarkikomunismolando (Tor link here).

The flag in the top-left corner and in the favicon is from 4035596192, or "FULLY AUTOMATED LUXURY GAY OCEAN ESPERANTO ANARCHO-COMMUNISM!" in English.

This webpage is under construction itself.